עמותת עובדי המחקר ברפא"ל - בחירות למועצה (2018)
 
בחירות למועצת העמותה
הבחירות מתקימות מיום 29/9/2018 עד יום 16/11/2018
• לכניסה רשום את שמך הפרטי בעברית כפי שקבלת בדוא"ל ומספר ת. זהות שלך.

• מועד אחרון לערעור על רשימת הבוחרים 1/11/2018
• להגשת ערעור לועדת הבחירות - לחץ על "צור קשר" ונמק.

• לעזרה בדוא"ל - לחץ על "צור קשר".
 
שם פרטי
(9 ספרות) מספר ת.זהות
צור קשר
created by CyberServe 2006 © כל הזכויות שמורות לעמותת עובדי המחקר רפא"ל